Estudis de producció musical

A Diaula impartim 4 mòduls ambs els que posem al vostre abast els coneixements per obtenir les habilitats necessàries per dur a terme una producció musical professional.

Els cursos, que tenen una durada de 3 mesos i consten de 10 classes d’una hora, els imparteix Alejandro Frankel ―músic, tècnic de so i productor musical― amb la col·laboració de professionals del sector, tècnics de so, músics i productors. 

Módulo de Grabación: estudios de producción musical Diaula en Barcelona

GRABACIÓ

Preu: 300 €

10 classes teòric pràctiques de 90 minuts, es tractaran els conceptes d’acústica, microfonia, elements de l’estudi, tècnica d’enregistrament, en estèreo i específica per a cada un dels instruments o grups instrumentals. El curs comptarà amb classes magistrals en les que participaran músics professionals, guitarristes, corda fregada, pianistes i executants de vent fusta i metall. Es gravaran utilitzant les diferents tècniques. Alhora, hi haurà 4 pràctiques d’enregistrament per aplicar els continguts teòrics.

MESCLA

Preu: 300 €

12 classes teòric pràctiques de 90 minuts, s’aprendrà els conceptes principals del processament d’àudio en post producció i mescla. Equalització, compressió, efectes de profunditat com reverb i delay, elements estilístics de la barreja, utilització correcta de les cadenes de gain, elements dins dels processadors, etc. Tots els conceptes seran aplicats en un treball final en què es mesclaran projectes en cru per convertir-lo en un producte acabat. El curs comptarà amb masterclasses de tècnics reconeguts de la industria que explicaran la seva visió sobre les mescles.

Estudios de producción musical en la escuela de música Diaula
Programa de producción musical en la escuela de Música Diaula
Durada de cada mòdul: 3 mesos10 clases de 1 hora
Preu del mòdul: 300 €
Estudios de producción musical en la escuela Diaula
Alejandro FránkelProfessor
Productor musical

Músic i tècnic de so

Programa de producción musical en la escuela de Música Diaula
Classes teòriques i pràctiquesClasses magistrals
Realització de projectes íntegres

Estudios de producción musical en la escuela de música Diaula

EDICIÓ

Preu: 300 €

12 Classes teòric pràctiques de 90 minuts en què s’aprendrà tècniques d’edició i processament mitjançant l’ús de Pro tools i aplicables a Cubase i Logic. Alhora, s’aprendrà els conceptes bàsics i l’ús del sistema Midi per aplicar-lo al Reason i a la postproducció mitjançant samplers. L’objectiu és poder realitzar produccions al 100% des de les eines mateixes dels editors d’àudio i els seus plugins, el Reason i els diferents programes de processament d’àudio.

PRODUCCIÓ MUSICAL

Preu: 300 €

12 classes teòric pràctiques en les que s’aprendrà a dur a terme un projecte, des de l’edició de les partitures i la creació d’arranjaments, passant per la gravació dels músics, l’edició i la mescla, de tal manera de poder tenir un producte acabat i en coneixement del procés íntegre. Durant el curs es durà a terme una producció real, a mesura que avancen les classes teòriques, per convertir-lo en un producte real i tancat al final del curs. Hi haurà masterclasses de arranjadors, músics i productors. Al mateix temps, es dictarà paral·lelament un curs opcional d’edició de partitures mitjançant Finale i Sibelius.

Estudios de producción musical en la escuela de música Diaula